Adjudicada la gestió del refugi d'animals a una empresa privada