Gala d'entrega dels premis Ripollès Líders 2015

Fotògrafia: BOI