Dotzena trobada de dracs i bèsties de foc

Fotos de Eudald Tutllo