El Ripollès, referent en la implantació de la biomassa