La Funació MAP organitza el debat "Participem de la vida política"