Jordi Munell, Ramon Roqué i Carme Freixa continuen com a vocals de l'AMI