La segona edició de l'Enriula't recull gran quantitat de deixalles