La Generalitat es compromet a pagar part del deute que té amb Pardines