Segona fase de la restauració del pòrtic de Sant Mateu