Finalitzats els treballs de restauració de la Portalada