La transformació de la llet ha permès subsistir a Mas Lladré