El Dr Pedro Manuel Cabrero és el nou responsable de l'EAP de Ripoll