Nova actuació per millorar la mobilitat dels vehicles