La torre de telecomunicacions ha d'estar a punt el 2018