L’educació i els educadors

Editorial

Ripoll és un dels cinc municipis de Catalunya que té un Pla Educatiu d’Entorn establert en diferents accions per a les famílies que tinguin fills des dels 0 i fins als 20 anys. La iniciativa pot portar molt bons resultats si ens la creiem tots. Com a idea global: l’educació no només és a les escoles o instituts, sinó en qualsevol àmbit de relació de les persones en l’entorn social. L’aplicació d’aquest pla suposa una innovació perquès els existents des de fa anys a Catalunya ja hi eren, però començaven a partir dels 3 anys i acabaven als 16. El Departament d’Educació considera, però, que els primers anys ja són decisius per formar i educar a les persones i que cal anar fins els 20 per ampliar la franja d’acció perquè molts joves estan, encara, en procés de formació acadèmica. Un bon plantejament d’entrada, i cal que se’n tregui profit perquè dels resultats que hi hagi a Ripoll i als altres quatre municipis catalans, en depèn que aquests plans es puguin fer extensius a tot Catalunya.

 

De fet, tots, al llarg de la vida ens hem d’anar educant. La societat canvia a cada moment per les circumstàncies polítiques, socials... Però a més d’educar-nos, hem de tenir també una vocació de fomentar aquest esperit d’educació i convivència en tots els entorns on ens relacionem. El pla arriba després que joves ripollesos fossin els autors dels atemptats del 17 d’agost. Fins llavors eren considerats joves sans amb esperit de convivència. Però a partir de l’arribada de l’imam Es Satty, va girar la truita. Una eina com el Pla Educatiu d’Entorn, segons els responsables de portar-lo a la pràctica no es justifica, però, per aquesta circumstància, sinó perquè a la vila no existia una eina com aquesta. Davant del que ja ha passat, sense oblidar, cal mirar endavant i intentar que la implicació en aquestes accions de participació ciutadana sigui efectiva.

 

Com diu el Pla Educatiu d’Entorn, la formació dels ciutadans és a dins l’escola i fora de l’escola, educació a 360 graus, és a dir, en tot i per a tot. Tant de bo que d’aquí a un temps la nota de tall de la participació ciutadana del l Ripollès sigui alta, sense renunciar a obtenir la Matrícula d’Honor.