Sumant sinergies

Editorial

Aquesta setmana estem assistint al debat de política general en què el president de l’Estat espanyol s’omple la boca amb els números de la macroeconomia i planteja una situació idil·li ca de la nostra economia. Una vegada més la gran política sembla viure una altra realitat diferent de la que vivim els ciutadans en el nostre dia a dia. A finals de la setmana passada es van fer públics els números dels desnonaments que hi va haver durant l’any passat a la comarca del Ripollès que, és cert, són sensiblement inferiors als dels últims anys. Aquesta és una altra realitat que es tracta des de Benestar Social que ha pogut ajudar diverses famílies a gestionar la seva situació per no poder fer front a la hipoteca o lloguer. El boca-orella és un dels sistemes que ha portat força gent a conèixer aquest servei. Per tant, ha de continuar aquesta sinergia entre les persones que tenen aquest problema, que s’han de treure la vergonya i han d’explicar el seu problema, perquè els que saben del funcionament d’Ofideute puguin ajudar-los i informar-los.