I els partits què?

Editorial

El 9 de novembre continua essent la data de referència pel dret a decidir. A expenses de les decisions polítiques que se’n puguin derivar des d’ara endavant, el moviment popular representat per l’Assemblea Nacional Catalana i el món municipalista representat per l’Associació de Municipis per a la Independència continuen treballant per conscienciar tothom de la importància que pot tenir en el futur el Dret Fonamental de Petició en el camí cap a la independència. Totes dues entitats han sumat sinergies amb un únic objectiu comú: el d’apropar-se al percentatge més alt possible de la població catalana i perquè aquells que puguin tenir algun dubte o puguin albergar algun temor, sàpiguen que els seus consistoris recolzen aquesta iniciativa. De la mateixa manera que podem diferenciar clarament entre la macroeconomia i la microeconomia, i que mentre els brots verds que tant presumeix la gran economia no es veuen per enlloc a la butxaca dels ciutadans, mentre hem d’aplaudir aquesta suma de sinergies amb una mateixa finalitat comuna, ens preguntem perquè tampoc no s’acaba de veure aquesta mateixa voluntat entre els partits polítics que, aparentment, estant pel dret a decidir. De moment no han estat capaços de posar-se d’acord, no només d’anar plegats sinó d’aprovar un mateix i únic punt a les eleccions europees.