Fins quan?

Editorial

L’alcalde de Ripoll insisteix en la necessitat que es construeixi la rotonda que hi ha prevista en el projecte del desdoblament de la C-17 a l’entrada de Ripoll venint des de Barcelona. Un tram de carretera que passa per una zona d’accessos a restaurants, gasolineres i centres comercials de caire divers. Una vegada més hem de reiterar que podem entendre determinades coses, com que l’economia de l’administració, en aquest cas la catalana, no estigui en disponibilitat d’afrontar la totalitat del projecte que preveu com finalitzar el desdoblament de la C-17 a la seva arribada a la capital ripollesa. Una arribada que tots sabem que està inacabada. És de sentit comú la demanda que fa l’alcalde de Ripoll en el sentit que si no hi ha pressupost per executar tota l’obra, com a mínim, sí que se n’executi una part, la que pertany a la construcció d’una rotonda que, com a mínim faria disminuir la velocitat de la quantitat de vehicles que circulen per aquest tram amb una gran quantitat de zones d’entrada i sortida de vehicles. No sabem quin nivell de resposta acabarà tenint la insistència de Jordi Munell, però en el cas que sigui omís, ens preguntem fins quan haurem d’esperar que es faci la rotonda. Potser fins que hi hagi un accident mortal?