Per una comarca neta, nou servei de recollida

Editorial

Després de més de tres anys d’estires i afluixes administratius, de valoracions i serveis, de costos i de manera de poder-ho fer, finalment el Consell Comarcal del Ripollès ha adjudicat el servei de recollida de deixalles a una societat integrada per Urbaser, SA i Vigfa Residus, SLU. És de suposar que el nou model serà efectiu i ben planificat per tal d’ajustar-se a la necessitat de cadascun dels municipis de la comarca. També és de suposar que la rebaixa de costos de la licitació,  en un 14% (217.000 euros) serà benvinguda per tots els ciutadans massa acostumats a rebre augments de quotes i taxes, com a contribuents de serveis públics.

Ara bé, a tots els ripollesos se’ls demana, també, l’esforç de fer tria de la recollida per estalviar costos. En aquest sentit, també és lícit que els vilatans compleixin i es motivin amb uns hàbits sovint difícils d’aplicar per molt necessaris per a la millora del medi i l’efectivitat del servei.

Dins el procés de concessió dels 19 municipis ripollesos, només ha quedat el municipi de Camprodon com a únic de no d’adherir-se al nou sistema de recollida comarcal. Esperem també, però, que puguin trobar una opció òptima per prestar el servei a la seva població, tant de costos com d’efectivitat.

Mantenir una població neta no és fàcil. I això suposa un esforç per a totes les parts: per als qui fan el servei de recollida però també per als qui el reben, que som tots els ciutadans. No s’hi val a dir allò de “com que ja pago la taxa, la feina de triar l’han de fer els que fan el servei, que cobren”. Malament. Anys enrere, es posava de model Suïssa, on els seus ciutadans eren tan conscients de la neteja que uns recriminaven els altres per accions com tirar papers a terra o portar les deixalles al contenidor fora del dia que tocava. Cal aplicar la lògica de la convivència ciutadana i les actituds de respecte ambiental. Econòmicament, ara, les deixalles seran menys costoses; mirem també que els hàbits millorin la convivència de tots plegats.