Les noves tecnologies tenen el seu costat bo

Editorial

Les noves tecnologies aquests dies ens han portat una bona notícia al Ripollès. Concretament des de l’Hospital de Campdevànol -centre hospitalari de la comarca- on des dels serveis d’urgències s’ha establert un acord amb l’Hospital Universitari de Girona, Dr. Josep Trueta. Aquest acord suposa que els serveis d’urgències del centre ripollès podran connectar directament amb els serveis de neurologia del Trueta quan es presentin situacions relacionades amb l’infart cerebral, conegut com a ictus. Precisament el servei ha estat batejat amb el nom de teleictus. Aquesta relació directa a través de comunicació telemàtica ajudarà als metges de l’Hospital de Campdevànol a determinar la diagnosi d’aquests casos i establir els tractaments adequats que han de servir per agilitzar la possible recuperació de les persones afectades.

 

Una bona notícia davant les situacions de descrèdit que sovint es destina a les xarxes socials. També és cert que aquestes contenen les dues cares de la llibertat d’expressió. Una, la dolenta, que sol ser sovint mal entesa i que permet difondre notícies buides de contingut i que confonen, o altres de falses les anomenades ‘fake news’, que permeten escampar informacions irreals que comporten sovint enfrontaments innecessaris tal com s’ha comprovat en diferents circumstàncies a tots nivells. Però també, evidentment tenen la seva part positiva, quan s’utilitzen per a l’autèntica llibertat d’expressió, necessària en un país democràtic. Ara bé, l’aspecte del qual parlem avui, mostra la gran eficàcia i necessitat quan s’utilitzen com a servei. A través de la connexió a distància es poden pal·liar efectes que podrien ser greus i segurament salvar la vida de les persones. Davant aquests fets, tots plegats hem de fer la reflexió que no cal desconfiar si ens diagnostiquen a distància perquè el metge que ens diagnostica és a molta distància, tenint en compte que sempre hi ha amb nosaltres, el metge d’urgències com a contacte. La seguretat de parlar entre facultatius ajuda a fer un tractament immediat i no haver d’esperar massa hores o dies per fer una visita a un centre llunyà. Benvinguts doncs, a l’avanç tecnològic i informàtic a la medicina. Cal felicitar la iniciativa de l’Hospital de Campdevànol i esperar que els resultats pels ciutadans i pacients del Ripollès siguin satisfactoris i en gaudeixin dels seus beneficis. La consulta a distància a vegades pot ser més eficient que una visita presencial.

 

D’aquesta manera, també la nostra comarca tindrà un servei avançat que aporta per a tots més qualitat de vida, mai millor dit.