Augmenten els delictes i faltes al Ripollès

L'any 2013 s'ha tancat amb 23 fets més que l'any anterior, i és l'única ABP de la demarcació de Girona que experimenta un augment

Seguretat

L'Àrea Bàsica Policial del Ripollès és l'única demarcació de Girona que experimenta un augment en el nombre de delictes i faltes. en concret l'any 2013 es va tancar amb 23 fets més que l'any anterior en el total dels seus delíctes i faltes, que representa el 3,81%.
Per tant, s'ha passat de 604 el 2012 a 627 el 2013. L'any 2012 també es va tancar amb un augment similar dels delictes i faltes, ja que va pujar en 22 fets, mentre que els robatoris amb força van experimentar una pujada de 31 casos.
Pel què fa al conjunt de la demarcació, el nombre de delictes i faltes ha disminuït en gairebé el 6%, ja que s'ha passat de 50.665 a 47.716.