ERC porta el Servei de Recollida d'Animals del Ripollès al ple de Ripoll

ERC porta el Servei de Recollida d'Animals del Ripollès al ple de Ripoll

Política

El Ple de l’Ajuntament de Ripoll va passar l’adjudicació de nou al Circuit Urgellenc per la gestió i explotació del cinema Teatre Comtal així com també l’adjudicació a l’empresa Teico SL per l’execució del projecte d’intervenció de l’església de Sant Pere.
El  plenari ripollès també va aprovar una moció conjunta de tots els grups polítics per promoure la sanció d’entitats financeres i altres grans empreses que tinguin inmobles permanentment desocupats.

Finalment l’equip de govern també va donar compte en els decrets d’aprovació de projectes de com estava la rotonda a la C-17 per accedir a diversos establiments comercials que hi ha a l’entrada de Ripol.
En aquest sentit, l’alcalde Jordi Munell va explicar que s’està treballant també per aconseguir la implicació d’aquests establiments i d’aquesta manera poder avançar l’obra.
 
El torn de precs i preguntes va centrar bona part del debat en el ple del mes de juliol de l’ajuntament de Ripoll.
Esquerra Republicana de Catalunya va demanar a l’equip de govern entorn a la nova concessió del Servei de Recollida d’Animals i si s’havien perdut prestacions.

El  rendiment de les fires de petit format que s’han impulsat a Ripoll en els darrers anys també va ser motiu de debat entre Esquerra i equip de govern així com el manteniment de la sèquia molinar.
Sobre aquest element patrimonial, l’equip de govern va explicar que el seu manteniment es tractava d’un tema de difícil solució.

Esquerra també va demanar sobre tot el material audiovisual que hi havia al CAT. En aquest sentit el regidor de cultura, va respondre explicant que actualment estava guardat. A més també els republicans van incidir un plenari més sobre els plafons de la Plaça de La Lira i la Plaça Gran.
Finalment des del Partit dels Socialistes van demanar entorn el futur plantejament de la recollida de residus.

Un torn de preguntes que va tenir moments de dures acusacions entre equip de govern i sobretot el grup d’Esquerra.