Sant Joan aprova una dedicació a temps parcial per a un dels seus regidors

Política

El ple de Sant Joan no ha tingut especial transcendència en la seva última celebració. El punt més destacat de l’ordre del dia ha estat l’establiment d’un sou a temps parcial d’un dels regidors de l’equip de govern, Jordi Caparrós, que per assumptes laborals i personals no pot assistir a totes les reunions de treball, govern o als plens mateix. 

Sergi Albrich, portaveu d'ERC, afirmava que «Com que no pot cobrar per situació estrictament laboral, l'ajuntament ha decidit atorgar-li un sou. Creiem que quan un regidor no pot assistir als òrgans que li pertoca, no ho ha de cobrar i no s'han d'establir, per tant, sous fets a mida».

Aquesta proposta s’ha acabat aprovant amb dos vots en contra, una abstenció i els set vots favorables de l’equip de govern.
Des dels partits a l’oposició també s’ha encoratjat el consistori a reduir el temps de pagament a proveïdors, ja que Sant Joan ara mateix és un dels municipis de les comarques gironines que paga més tard als proveïdors. Aproximadament té fixat el temps de pagament al voltant dels 45 dies, tot i que la Llei marca que s’hauria de fer en 30. Des de l’equip de govern reblaven que depenen dels diners que els envia l’administració per pagar i que un retard porta cap a un altre.

També s’ha declarat desert el concurs que havia obert l’ajuntament per a la venda d’una parcel·la dins del polígon de la Colònia Llaudet, que volia fomentar l’establiment d’empreses i generar moviment econòmic. El consistori s’ha emplaçat a poder vendre aquesta parcel·la en aproximadament un any de temps.

Altres temàtiques que es van tractar van ser la dissolució definitiva de la Mancomunitat del Ripollès, ens ara residual previ al Consell Comarcal; l’aprovació provisional del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals; o la proposta d’Esquerra de retransmetre els plens via streaming per aconseguir més assistència de públic entre els veïns de la vila.