L'ajuntament de Ribes de Freser aprova el pressupost del 2017 amb l'abstenció d'ERC

Política

L’ajuntament de Ribes de Freser ha aprovat un pressupost consolidat superior als 3 milions d’euros pel 2017, el que suposa un augment del 4’51% respecte al d’enguany. Pel que fa a les grans inversions, valorades en uns 140.000 euros, es preveu renovar maquinària i el parc mòbil de la brigada municipal, dotar  d’il·luminació el Castell de Sant Pere, amb el suport de la Diputació, i es contempla l’execució de la segona fase de la via ferrada. La primera fase d’aquest projecte s’ha de licitar abans de finals d’any, un cop es rebi el vist-i-plau de la comissió d’urbanisme. El finançament ja està lligat. En els comptes de l’any que veu es preveu també augmentar la plantilla de la policia local, amb un nou caporal, dur a terme les proves d’ADN als gossos censats, fer catàleg dels béns immobles de l’ajuntament i inventari de camins, editar un butlletí d’informació municipal i augmentar la promoció turística de la Vall de Ribes en el seu conjunt. A més, es preveu un topall màxim de despesa per la festa major. El 2017 serà de 65.000 euros. De l’ordre del dia també destaca l’entesa amb la propietat de la Torre del Doctor Camps per una cessió gratuïta de terrenys. D’aquesta manera, es guanyarà un nou espai per millorar la mobilitat viària a l’entrada sud del municipi. Una inversió també prevista per l’any que ve.

Igual que l’any passat, Esquerra Republicana de Catalunya ha optat per abstenir-se. Els republicans qualifiquen els pressupostos de continuïstes. Enguany el compromís de l’alcalde de crear dos comissions de treball ha estat l’element clau per entendre aquest vot. Les comissions seran per debatre els recursos destinats a les entitats i associacions, i per les polítiques de futur en matèria d’habitatge o de creació de llocs de treball.
 

 A petició d’Esquerra, l’ajuntament de Ribes de Freser dóna suport al referèndum i al procés constituent, després d’aprovar per unanimitat una moció al respecte. En el capítol d’informació, l’alcalde va explicar que s’han dut a terme les adjudicacions del refugi de Pla d’Arola i de l’Escorxador. En aquest últim cas, serà gestionat per la Federació Catalana de Caça. La sala de vetlla, que ha entrat en funcionament aquest mes d’octubre, ja ha realitzat dos serveis, segons Marc Prat