Ripoll mantè congelades les ordenances fiscals pel 2017, inclosa la taxa d'escombraries

Política

Seguint la política dels últims cinc anys, el govern de l'ajuntament de Ripoll ha decidit no apujar ni els impostos ni les taxes pel 2017. En aquest sentit, el rebut de l'IBI dels contribuents ripollesos serà exactament igual que el de l'any 2012. Pel que fa a les taxes, es mantenen en els mateixos preus. El consistori n'ha creat tres de noves: per la inspecció d'habitatges buits, per l'emissió de certificats urbanístics de divisió horitzontal i per certificats negatius de disciplina urbanística. A més s'adapta la taxa de retirada i trasllat de vehicles, al cost real del servei, segons Josep Maria Creixans, cap d'àrea de serveis econònimcs i administració general.  L'oposició es va abstenir per diversos motius. ERC per tal que es puguin incloure en el període d'al·legacions mesures que contempla una de les seves mocions presentades igual que el PSC, segons els seus portaveus, Roger Bosch i Anna-Belén Avilés. 

Pel que fa a la taxa d'escombraries també es manté. Una aposta que des del govern es considera valenta, atès que el consell comarcal del Ripollès està en ple concurs per adjudicar aquesta concessió. I és precisament aquí on rau l'explicació del manteniment, ja que es considera que fins que no estigui implantat aquest nou sistema de recollida, no és procedent augmentar la taxa actual fins a no tenir la certesa del cost real del nou servei. Una mesura que des de l'oposició assegura que no s'ha pres actualment, però que s'haurà de fer en un futur, segurament per l'any 2018. Com ja és habitual s'han modificat el preu del servei de l'esport que s'incrementa en un 3% i el de la piscina municipal que pateix el mateix increment pels usuaris de Ripoll i un 5% per la resta.

Per últim, es crea una nova subvenció destinada a fomentar l'obertura de locals tancats al barri vell de Ripoll, si s'incorporen a la borsa de locals tancats de l'ajuntament. Aquests locals fins que no siguin utilitzats, rebran una subvenció corresponent a la taxa de residus de local tancat i quan s'hi ubiqui una activitat rebran una subvenció del 100% de l'ICO.