Fem Sant Pau afirma que l'equip de govern ha adjudicat una plaça d'arquitecte a dit

Política

L'ajuntament de Sant Pau de Segúries ha creat una plaça d'arquitecte funcionari, i segons el grup municipal de Fem Sant Pau, l'ajudicació s'ha fet a dit, sense respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrits o pública concurrència. El consistori va aprovar el 17 d'octubre el pressupost general del 2017, que incloïa la creació d'una nova plaça de funcionari com a arquitecte municipal, amb els vots en contra de Fem Sant Pau. 

El grup municipal de Fem Sant Pau va rebutjar la proposta per crear aquestas plaça de funcionari per innecessària i recorda que durant la redacció i aprovació del nou pla general, l'ajuntament en va tenir suficient amb el serveis externs d'un aparellador.. També afegeix que la contractació s'ha fet sense seguir el procediment legal, de forma arbitrària i il·legal, i sense respectar els principis bàsics de publicitat, igualtat, mèrits professionals  i pública concurrència. A més, afegeix que el lloc de treball s’ha contractat sense esperar a l’entrada en vigor del pressupost del 2017, i per tant, sense que s’hagi creat legalment ni disposi de crèdit pressupostari. 

Fem Sant Pau recorda que l'ajuntament santpauenc disposa ja dels serveis tècnics d'una arquitecta tècnica que va contractar  el 2015 per decret d'alcaldia i es pregunta perquè en el moment de paràlisi i crisi generalitzada, especialment en del ram de la construcció, fan falta dos tècnics en plantilla en un ajuntament de menys de 700 habitants. 

Per tot plegat, Fem Sant Pau considera innecessària, il·legal i un malbaratament dels diners públics la contractació d'aquest tècnic i ho comunicarà a l'administració corresponent per tal de que prenguin les mesures que considerin oportunes.    

L'equip de govern de l'ajuntament de Sant Pau de Segúries farà les valoracions oportunes sobre aquest tema en breu.