Les trucades al 112 fetes durant el primer semestre creixen un 15% respecte de l’any anterior

Seguretat

Durant aquest període s’han fet 1.815 trucades al telèfon d’emergències 112 des de la comarca, un 15% més que al mateix període de l’any 2016 (1.578 trucades). La  majoria d’aquestes trucades han estat per demanar assistència sanitària 682 (37,6%) mentre que al mateix període de l’any anterior van ser 702 trucades; per motius de trànsit 398 (21,9%) mentre que al 2016 van ser 319 trucades; 299 per motius de seguretat (16,5%) mentre que al mateix període de l’any 2016 van ser 255 trucades; i per incendis 70 trucades (3,9%) mentre que al 2015 es van fer 78 trucades.

Durant els sis primers mesos del 2017 s’han fet 655 trucades al telèfon 112 des de Ripoll, un 23,7% del total d’avisos rebuts des d’aquesta comarca, mentre que al 2016 van ser 569. Des de Ribes de Freser s’han fet 170 trucades (9,4%) al 2017 i 135 al 2016; i des de Camprodon s’han fet 166 trucades (9,1%) al 2017 i 130 al 2016.

En el global de les comarques de Girona, han augmentat  un 11,4% respecte al mateix període de l’any passat (60.566 trucades entre gener i juny d’aquest any i 54.371 el 2016). Pel que fa a seva tipologia: Un 31% de les trucades del primer semestre de 2017 han estat per motius de seguretat (18.793) mentre que van suposar el 31,7% del total de trucades durant el mateix període l’any passat (17.247 de les 54.371 trucades). Un 30,7% de les trucades s’han fet per demanar assistència sanitària (18.606) davant les 18.30 del mateix període de l’any passat (31,7%). Per motius de trànsit s’han fet un 18,2% de les trucades rebudes al 112 des de la demarcació de Girona (11.38) enguany i van ser 9.917 trucades el 2016 (18,2%). Un 5,7% s’han fet per alertar d’incendis (3.429) mentre que van ser el 4,9% de les trucades amb origen a la demarcació de Girona el 2016 (2.655 trucades).