Pardines reclama a les operadores de telefonia una atenció efectiva

Infraestructures

Fa anys que Pardines pateix problemes de cobertura mòbil reiterats. Malgrat les contínues queixes de l’Ajuntament, l’administració no aconsegueix respostes efectives per part de cap de les dues companyies que hi operen. El consistori demana col·laboració a les administracions supralocals per aconseguir l’atenció de les operadores.
 
La realitat a Pardines provoca que alguns veïns no puguin desenvolupar correctament la seva feina. Jordi Batalla és un veí de la vila natural de Barcelona però que s’hi va traslladar a viure fa dos anys i mig. Tant ell com la seva dona són dissenyadors i necessiten el mòbil per desenvolupar la seva professió. En el temps que porten a Pardines, tot i que han estat clients de les dues companyies que operen al municipi, esporàdicament han estat sotmesos a períodes de fins a 15 dies amb una cobertura mòbil nul·la o molt deficient. Batalla creu que la stiuació genera una paradoxa entre la voluntat que els ciutadans repoblin els municipis rurals i els serveis deficients que desincentiven aquest retorn.
L’equip de Govern del municipi, per la seva banda, se sent impotent davant dels problemes de cobertura mòbil. Quan comuniquen les incidències, les companyies en fan cas omís. El darrer incident va ser una ventada a finals de gener que va deixar inoperativa l’antena de telecomunicacions ubicada al terrat de l’Ajuntament, on es trobava el repetidor d’una de les companyies de telefonia. El consistori va instal·lar una nova torre immediatament. Després d’això, i malgrat les trucades reiterades des de l’Ajuntament, els tecnics de la companyia encara no han retirat l’antiga torre. L’equip de govern demana ajuda a les administracions supralocals perquè les companyies aportin una resposta efectiva als municipis afectats. Pardines té una població de menys de 200 habitants que, segons l’alcaldesa, pot duplicar-se en períodes vacacionals.