La cartera reial rep les últimes peticions a Ripoll

Nens i nenes tenen molt clar els seus regals. Tots ells afirmen que han fet molta bondat en els darrers mesos.