Moció per millorar la seguretat dels pasos de vianants

Esquerra Republicana de Ripoll presentarà una moció sobre la millora de la seguretat dels passos de vianants. El grup municipal veu amb preocupació l’augment de transit dins el poble i alguns incidents que han tingut lloc en aquests punts.