L'oficina itinerant del Síndic de Greuges visita Ripoll

L'oficina itinerant del Síndic de Greuges visita Ripoll

Societat

L'oficina itinerant del Síndic de Greuges ha visitat Ripoll amb l'objectiu d'acostar aquesta institució a la gent i perquè sigui més accessible, i alhora per donar a conèixer la feina que es fa. En la visita a Ripoll, l'equip del Síndic va rebre un total de 18 visites que van ser ateses a l'hotel d'Entitats de la capital ripollesa. De les 18, la meitat van ser quiexes i l'altra meitat consultes, i totes excpete una eren de persones veïnes de Ripoll. Les principals problemàtiques plantejades han estat temes relacionats amb el consum, sobretot d'electricitat, de sanitat, medi ambient, contaminació acústica o serveis socials, entre d'altres. Tres de les nou queixes presentades anaven adreçades a l'ajuntament de Ripoll. Aquesta oficina va tres cops per setmana a diferents municipis de Catalunya, i s'avisa a entitats, mitjans i particulars de la visita per tal que concretin hora.