Esteve Pujol valora positivament la compra de Galetes Birba