La Fundació Eduard Soler estableix beques per retenir el talent al Ripollès

Educació

La Fundació Eduard Soler de Ripoll ha decidit sumar-se a altres iniciatives que han sorgit a la comarca per tal que el talent jove no marxi. Per aquest motiu, vol incentivar que el jovent decideixi fer a casa els estudis de formació professional de grau superior en doble titulació. La seva proposta es becar durant tres anys la formació a tres estudiants que compleixin una sèrie de requisits. Entre ells, estar empadronats al Ripollès. També s’anima a les noies a emprendre aquest tipus d’estudis. La seva escassa presència és un dèficit permanent a la institució. La Fundació capta a gent d’arreu però entén que amb les dades actuals és evident que cal revertir la situació.

Per informació més detallada, els interessats es poden dirigir a les instal·lacions de la Fundació. En altres institucions de la comarca, com és el cas dels ajuntaments, també es pot trobar informació al respecte.