Participació i corresponsabilitat ciutadana

La participació ciutadana és un fet cada cop més freqüent al dia a dia de molts municipis. Cada cop són més els ajuntaments que decideixen destinar una part, més o menys important dels seus pressupostos, per realitzar processos participatius. És a dir, que la ciutadania decideixi una part de les inversions o dels projectes que un consistori executarà durant un exercici concret.

 

Els pressupostos participatius són un mecanisme que permet la participació directa de la ciutadania en l’elaboració i execució dels pressupostos públics, donant així resposta a les seves necessitats i interessos reals.

Els pressupostos participatius són un mecanisme que permet la participació directa de la ciutadania en l’elaboració i execució dels pressupostos públics

 

 

 

 

 

 

 

Alhora, fomentar la participació és potenciar la corresponsabilitat i la implicació ciutadana. És acostar les institucions a la població per tal de donar a conèixer el seu funcionament però també per donar un alt valor a la transparència en tot allò referent a la gestió pública. Són una eina de democràcia directa.

 

Exemples d’èxit els trobem a ciutats grans de les comarques gironines com Girona, Olot o Platja d’Aro o municipis més petits com Cassà de la Selva. En tots ells es destinen determinades partides econòmiques per tal que els veïns puguin prioritzar les actuacions que creuen més prioritàries i preferents.

 

El treball conjunt amb la ciutadania ha sigut, pel grup municipal d’ERC a Sant Joan de les Abadesses, una prioritat constant al llarg d’aquesta legislatura i no només hem volgut ser els garants per fomentar la participació ciutadana, sinó que hem intentat consensuar, acordar i debatre les inversions plantejades per l’equip de govern al llarg de tota la legislatura. Tanmateix, l’aritmètica del plenari amb una majoria absoluta ha dificultat i ha fet inviable que aquests acords poguessin fructificar.

 

És important que a la pròxima legislatura siguem capaços d’arribar a grans consensos i acords importants pel bé general i una forma de d’impulsar-ho és a través de la fórmula de la coparticipació ciutadana.

 

Treballar conjuntament i de manera col·lectiva és fer-ho també al costat de les entitats i les associacions, especialment amb les juvenils. Cal donar-los suport i fomentar-les i no posar-los pals a les rodes. Ells i elles són el pal de paller del futur del nostre municipi i potenciar el treball conjunt és un bon punt de partida per potenciar la col·laboració entre les administracions i els ciutadans.