La influència de l’ADN a la societat

Vivim en una societat que canvia per instants, una societat moderna, avançada, tecnificada, cada cop més qualificada i, per tant, més insubmisa davant les injustícies que malauradament són inherents a l’ésser humà. Aquest paràgraf podria ser totalment vàlid partint de segons quin punt de vista.

Vivim en una societat que canvia per instants

 

 

 

Però també podríem canviar tots els adjectius anteriors i descriure la societat actual com a una societat que involuciona en el camp dels drets humans, egoista, individualista, indiferent davant del patiment humà i, per tant, incapaç d’empatitzar amb els que pateixen injustícies.

 

Aquest Yin i yang en l’àmbit social, es manifesta en la nostra societat a través dels diversos comportaments de les persones i la seva manera de pensar i actuar, que necessàriament han d’anar vinculades a uns patrons culturals apresos i adquirits al llarg del temps.

 

El tema donaria per escriure un assaig més o menys llarg, ja que tenim un munt d’arguments que ens poden ajudar a desenvolupar-lo.

Els gens combinats amb els patrons culturals poden configurar un ampli espectre de tipus de pensament

 

 

 

 

 

Hem de tenir en compte en tota la reflexió que hi ha un factor que no podem obviar i que malgrat estar en constant estudi no en podem fer un diagnòstic rigorosament científic, però que així i tot intuïm que hi té molt a dir. Aquest factor són els gens. Els gens combinats amb els patrons culturals poden configurar un ampli espectre de tipus de pensament, actitud i comportament de l’individu.

 

Segons un amic meu, una persona molt formada i amb ampli coneixement de l’ésser humà per la seva condició de metge, la diferència entre la societat nord-americana i la sud-americana té molt a veure amb l’ADN. Aquest, segons ell, és el culpable de tot, ja que només cal mirar el que ha passat en la conquesta americana des d’Argentina fins a Mèxic i comparar-ho amb la resta nord del continent, terra en molts llocs extrema i dura, colonitzada per anglosaxons i francesos i convertida avui dia en la rica Amèrica. També cal afegir-hi la petjada, no gaire afortunada, de l’ADN portuguès a la Brasília.

 

Ara, us convido a extrapolar aquest fet en què passa a l’Estat Espanyol i que tothom arribi a les seves conclusions. I aquí ho deixo perquè corro el perill que m’assenyalin de supremacista...