Jornades ‘Jo decideixo. Figures de suport de jurisdicció voluntària: l’assistència’

El passat dia 25 de març, l’equip de professionals de la Fundació Tutelar del Ripollès vàrem assistir a les jornades ‘Jo decideixo, figures jurídiques de suport: l’Assistència, els poders preventius, voluntats anticipades i autotutela’.

La persona sol·licita, decideix i dissenya la intensitat dels suports i en quines àrees

 

 

 


La figura jurídica de l’assistència és una figura de nova implantació contemplada en el codi civil català, no suposa la modificació de la capacitat de les persones i és de jurisdicció voluntària, és a dir, està basada en la voluntat, la persona sol·licita, decideix i dissenya la intensitat dels suports i en quines àrees.
Aquesta figura està en sintonia amb els principis de la convenció de l’ONU de les persones amb discapacitat i concretament l’article 12, que parla de l’Igual reconeixement com a persona davant la llei.


A tot Catalunya, només 1% de les persones disposen de la figura jurídica de l’assistència, al Ripollès en disposen un 15%. Des de la Fundació Tutelar del Ripollès, apostem clarament cap aquest nou paradigma.


Disposar d’una figura de suport jurídica suposa la garantia per l’exercici dels drets i no la seva pèrdua, donat que les entitats tutelars treballem acompanyant a la persona, respectant la voluntat i amb transparència en la gestió dels seus béns, sense que hi hagi conflicte d’interessos, amb total independència de les entitats prestadores de serveis (centres residencials, pisos tutelats, centres de treball...) i sempre amb l’empara judicial.


El proper 30 de maig, i donada l’expertesa adquirida amb l’exercici de la figura, les professionals de la Fundació Tutelar del Ripollès impartiran una formació pràctica sobre la figura jurídica de l’Assistència, dirigida a les entitats tutelars de la Catalunya central, concretament a Vic, en el marc de les jornades organitzades per a les tres coordinadores de Catalunya (Dincat, Encaix i Coordinadora Tutelar.