En el cinquantè aniversari de la font dels mexicans

Aquest any en curs ve marcat per dos aniversaris que, al meu entendre, se’ls ha de tractar amb el relleu que es mereixen; l’un fa referència al norantè aniversari de la fundació del Museu Etnogràfic de Ripoll, i l’altre, -l’objecte d’aquest escrit- el mig segle de la inauguració de la Font dels Mexicans, a la vila de Sant Joan de les Abadesses.

 

Efectivament, el dotze d’octubre de 1969 va tenir lloc l’acte inaugural de la font en memòria del compositor santjoaní Jaume Nunó i Roca (St. Joan de les Abadesses, 1824 - Buffalo, 1908) que l’any 1854 va escriure la música de l’himne nacional de Mèxic.

El “pare” de tot plegat va ser el polifacètic intel·lectual asteca Salvador Moreno Manzano

 

 

 

 

 

La font monumental va ser bastida segons projecte de l’arquitecte mexicà José Blas Ocejo, malgrat que, si se’m permet l’expressió, el “pare” de tot plegat va ser el polifacètic intel·lectual asteca Salvador Moreno Manzano arran d’una entrevista que concedí al diari El Correo Catalán a principis de 1968, en què postulava la col·locació d’una placa commemorativa dedicada al mestre Nunó a l’aleshores considerada la seva casa natal, El Palmàs. Ben aviat els membres del Centre d’Iniciatives Turístiques se’n van fer ressò, contactaren amb Salvador Moreno i de la placa es passà a un projecte molt més ambiciós: el d’una font monumental en una plaça de la vila.

 

El primer escull que calia salvar va ser el de la inexistència de relacions diplomàtiques entre l’Estat Espanyol i Mèxic; l’organisme que de manera més o menys oficial assumia el rol d’ambaixada era el Comitè Bilateral España - Mèxico. Aquest Comitè, no cal dir-ho, es mostrà vivament interessat amb la idea de la font i partidari de dur-la a terme.

 

Pel que fa al finançament del projecte, les despeses les assumí una entitat privada però estretament vinculada al Comitè: la Sección Mexicana del Comité Bilateral de Hombres de Negocios España - México, presidida pel sr. Clemente Serna Martínez.

 

Paral·lelament, el consistori santjoaní, presidit per n’Eduard Armengol, feu donació de la plaça Abadessa Emma per encabir-hi la font dedicada a Jaume Nunó. La fesomia de la vella plaça va desaparèixer davant del nou ordenament d’aquell espai, quedant tal com avui es pot veure. Àdhuc el nom n’ha canviat: si bé oficialment duu el nom de la primera abadessa del monestir, popularment és “la plaça dels mexicans”.

 

A les acaballes de 1968 s’inaugurà al Palau de la Virreina de Barcelona l’exposició del projecte de font monumental sota el títol de Proyecto de Fuente en San Juan de las Abadesas en honor del Himno Nacional y de su compositor, el Maestro Jaime Nunó Roca, nacido en aquella villa.

 

A principis de 1969 van començar les obres i en la data prevista, el dia dotze d’octubre del mateix any, fou inaugurada.

 

Aquesta inauguració de la plaça i la font, venia a representar la culminació d’unes celebracions que havien començat un mes abans, quan l’Orfeó Català de Mèxic va fer ofrena d’una placa commemorativa en homenatge al compositor, on es pot llegir: “L’Orfeó Català de Mèxic a Jaume Nunó i Roca, autor de l’himne nacional mexicà, 15 de setembre de 1969.”

 

El poeta de Sant Joan, el pare Joan Baptista Bertran, va escriure un llarg poema a tall d’homenatge a Nunó, titulat Habla la Fuente. Que va ser llegit públicament el dia de la inauguració de la font; heus-ne ací un petit fragment:

A la ternura paternal que evoca

Ya el nombre de esta plaza, hija pequeña,

Se suma la de Nuevos madrigales

Que rinde, en doble amor, mi agua que sueña.