Ocupabilitat

El tema de l’ocupació és un argument gairebé central de la nostra societat en els temps que corren. Dels que estan ocupats i, per descomptat, dels que no ho estan.


És curiós, però, que sobre aquest tema de l’ocupació es produeixen paradoxes significatives com el fet que hi ha un nombre important de gent que no troba una ocupació escaient, enfront del fet que hi ha, també, una quantitat d’empreses (grans i petites) que no troben el col·laborador o la col·laboradora amb el perfil adient a la responsabilitat que necessiten cobrir.
És aquesta paradoxa la que em fa pensar en el concepte “ocupable” per a definir aquelles persones que tenen més oportunitats de trobar feina si, per alguna raó, arriben a la situació d’atur.

Cada dia més aspectes defineixen en gran manera la nostra capacitat per ocupar amb solvència un determinat lloc de treball

 

 

 

 

 


I quines són, doncs, les característiques que fan més “ocupables” a les persones? De ben segur que la qualificació tècnica és un factor molt important, però cada dia més aspectes que tenen més a veure amb l’actitud, amb la manera de ser, amb el caràcter, amb l’adaptabilitat i amb la professionalitat, defineixen en gran manera la nostra capacitat per ocupar amb solvència un determinat lloc de treball.


De les característiques que defineixen al bon candidat, els coneixements, tot i ser en alguns casos imprescindibles (no es pot ser metge si no has estudiat medecina) en molts d’altres només són un requisit substituïble per la capacitat d’aprendre (la formació ens pot donar els coneixements que necessitem), si ens adornen altres característiques que, massa sovint, costen de trobar, com són: ser rigorós (complir puntualment els compromisos), ser eficient (fer bé allò que convé), ser proactiu (tenir iniciativa, avançar-se), saber treballar en equip i, sobretot, sobretot, ser treballador (tenir sinceres ganes de treballar).


Son aquestes les característiques que ens faran més “ocupables” i, conseqüentment, més apreciats per als potencials ocupadors.


Una sincera reflexió sobre el nostre encaix en aquest perfil d’ocupabilitat ens pot donar una bona guia d’evolució del nostre tarannà i fer-nos més ocupables, condició indispensable en un món tan evolutiu i canviant com el que tenim.