Lliures de tràfic

El passat novembre, a proposta del Grup Municipal Socialista, Ripoll es va afegir a la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic i Prostitució. El consistori va prendre el compromís d’implementar mesures que desincentivin la compra, l’ús i l’abús del cos de les dones per a satisfer el desig sexual. No serem una democràcia plena mentre existeixin dones amenaçades o insegures i mentre algunes d’aquestes dones acabin assassinades, comprades o explotades sexualment.


Com a socialista i, per tant, com a feminista convençuda, considero l’explotació sexual com una forma de violència i de vulneració dels drets humans. La prostitució és una cruel manifestació de desigualtat i, per tant, ha de ser erradicada i abolida. La prostitució mai pot ser tractada com una professió a regular i cal exigir, de la resta de la societat, tolerància zero contra prostituïdors i els autodenominats i mal anomenats “clients”.

No serem una democràcia plena mentre existeixin dones amenaçades o insegures

 

 

 

 


En aquest marc, en el ple d’aquest mateix dimarts hauríem d’haver donat lectura al manifest que la Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic ha fet públic coincidint amb el Dia Internacional Contra el Tràfic de Persones per a l’Explotació Sexual. És en aquest mateix context que esperem reunir-nos properament amb la resta de grups amb representació al consistori per a consensuar les mesures a prendre en aquesta direcció.


Tota mesura que es vulgui implementar ha de tenir permanentment present que les dones són, en aquest cas, les víctimes de l’explotació i, per tant, no és contra elles contra qui s’han de dirigir les possibles mesures sancionadores, sinó contra qui les considera una mercaderia més per al seu gaudi. Sense demanda, no hi ha prostitució. Sense prostitució, no hi ha tràfic de persones per a ser explotades sexualment.


És urgent i necessària l’aprovació d’una Llei Abolicionista Integral, que abordi la problemàtica des de totes les seves vessants i que vagi acompanyada de la dotació pressupostària necessària per a posar-la en funcionament. No serem una societat plena i democràticament lliure mentre una sola dels seus membres tingui coartada la seva integritat personal en matèria de llibertat sexual i el seu consentiment sigui tractat com un producte més amb el qual mercadejar i que pot ser comprat i venut de la mateixa manera que comprem i venem sabates, neveres combi, cotxes elèctrics o plàtans. Oi que la comparació no s’aguanta per enlloc? Doncs actuem en conseqüència.