SMSS i vehicle autònom

Fa pocs dies es va celebrar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Setmana en què diferents municipis van dur a terme múltiples actuacions per tal de promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric.

 

I altra vegada s’ha parlat del vehicle autònom, realitzant-se diferents proves de circulació en carreteres obertes a la circulació.

 

L’any 2018, l’AMTU –Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà-, en la celebració de la Jornada catalana de la mobilitat va presentar l’ERICA, el primer autobús autònom de Catalunya, el nom del qual és la conjunció de les primeres lletres dels trets que el defineixen: elèctric, revolucionari, intel·ligent, compartit i amable.

És necessari concretar els compromisos per orientar administracions públiques, empreses i usuaris cap a un creixement eficient i sostingut

 

 

 

 

 

 

 

I ja en la mateixa Jornada Catalana de la mobilitat es va posar de relleu la necessitat d’aprovar un nou marc legislatiu que doni seguretat jurídica a la conducció autònoma, detallant quins requisits s’han de complir per poder-la dur a terme, quin tipus de circulació és l’adequada, infraestructures aptes per a aquesta circulació, conseqüències i responsabilitat en cas d’accident (fabricant, propietari del software, conductor?), sistema de protecció de dades, quadre d’infraccions i sancions a aplicar, etc.

 

Aquesta nova normativa, reguladora de la circulació del vehicle autònom, ha de concordar i alhora donar resposta a la problemàtica del canvi climàtic, el qual requereix una transformació profunda del model energètic i productiu per eliminar la dependència dels combustibles fòssils i, conseqüentment, ha d’esdevenir en un altre sistema de mobilitat. És, per tant, necessari concretar els compromisos per orientar administracions públiques, empreses i usuaris cap a un creixement eficient i sostingut, amb baixes emissions, conforme l’acord que va signar Espanya a París en el Marc sobre Clima i Energia per 2030 de la Unió Europea, -ratificat pel conjunt de la Unió Europea el 4 d’octubre de 2016 i per l’estat espanyol el 12 de gener de 2017-, per tal de promoure la mobilitat sostenible, i en aquest objectiu es perfila la conducció autònoma: com una manera de viatjar segura i més respectuosa amb el medi ambient.

 

Ens falta, però, molt camí per recórrer, i mentrestant, és necessari que modifiquem de forma urgent els nostres hàbits per tal que la seva implantació no arribi massa tard pel planeta.