Pla estratègic

La setmana passada l’Hospital Comarcal de Campdevànol presentava, a la seu del Consell Comarcal del Ripollès, el seu Pla Estratègic ( el segon) per al període 2013 – 2016.
En la primera part de la presentació, el seu director ens va comentar el grau d’acompliment de l’anterior pla estratègic ( 2010 – 2012), que ha assolit  els seus objectius en més d’un 90 % de mitjana. Els felicitem ben sincerament per l’esforç que representa i per l’èxit d’aquest esforç.
Per a la elaboració d’aquest segon pla, potser un dels aspectes que la direcció, amb lògic orgull, va remarcar més va ser el de la participació dels diferents estaments de la organització i, també, la dels clients / usuaris, a l’hora de la seva elaboració.
A mi em va semblar un bon exemple a seguir, i per això ho comento avui.
No es l’objectiu d’aquest breu article fer cap classe magistral sobre la elaboració d’un pla estratègic, perquè no és el lloc per fer-ho, ni potser tindríeu la paciència de llegir-ho però sí que em vull parar un moment a remarcar la importància que té disposar d’un pla estratègic per a qualsevol negoci o projecte.
Perquè un pla estratègic?
Perquè el pla estratègic recull i estableix clarament el propòsit del projecte o negoci. I això pot semblar una beneiteria (com si no ho sabéssim ! ) però no ho és, ni molt menys.  Massa vegades els arbres no ens deixen veure el bosc i massa vegades ens diluïm en petits objectius a curt termini o en fer només diners, oblidant, a vegades, que els diners (o el benefici) han de ser un resultat i no un objectiu en sí mateix. Per això és tan important definir el propòsit: “Què ens proposem fer i ser”
A qui serveix?
Si definim amb realisme el propòsit, el pla estratègic serveix a tothom de l’organització que ja no pot dir que no té clar a on anem i què pretenem assolir. Si verbalitzem què ens proposem fer i ser, tot el que no ens adreci en aquesta direcció, no hauria de ser ni prioritari ni, potser, necessari.
Què ens aporta?
Apart del concepte de guia que he senyalat, el pla estratègic es formula després d’haver evidenciat els punts forts, els punts febles, les oportunitats i les amenaces (DAFO) del projecte o negoci i, ens conseqüència, haver establert les línies estratègiques que ens portaran al propòsit. Això dona pistes consistents a la direcció i als quadres de comandament i intermedis per alinear-se en la bona direcció. Si està d’acord a les línies estratègiques, està orientat al propòsit. La identificació de les millors decisions es facilita si tenim el propòsit i les línies estratègiques al cap. 
En els moments actuals, hem de dedicar temps i esforços a això ?
Si no dediquem temps i esforços a definir què volem fer i ser i com hi volem arribar, com podrem establir les millor directrius perquè el nostre negoci sigui el que volem que sigui ? Com podrem trametre als nostres col·laboradors les millors directrius perquè s’orientin i orientin la resta de l’organització en la direcció adequada ? I tant que val la pena d’esmerçar-hi temps i esforços !
Definir un pla estratègic és la millor manera de posar negre sobre blanc què esperem del nostre projecte i què esperem dels nostres col·laboradors.
Si en el seu establiment hi convidem a participar-hi els diferents estaments de la organització i si, a més, hi tenim en compte la veu del client, les probabilitats d’èxit es multipliquen per cent !