Parlem de La Preparación Textil

Els tràmits urbanístics per desencallar el sector de La Preparación Textil estan arribant a la seva fi. Estem a poques setmanes d’aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana que ens ha de portar ben aviat a fer el projecte executiu d’urbanització i començar les obres. D’entrada els passo quatre dades importants del projecte: la modificació passa de 420 a 189 habitatges mantenint la cessió per habitatge de protecció oficial, equipaments i zones verdes. Es manté el compromís de la propietat d’invertir fins a 1.750.000€ en millores en el sector. S’incrementa el sòl per a activitats econòmiques. I es recupera una zona central de la vila respectant la seva història i patrimoni cultural. En total, una inversió privada inicial prevista d’uns 8 milions d’euros, insisteixo, privada.

Tot sembla molt bonic fins que hom topa amb la gestió de l’urbanisme. En aquest sentit, els vull fer quatre notes del reguitzell de tràmits que hem hagut de fer per tal d’esmenar tota la llarga llista d’errors i d’impediments que hem trobat en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat per ERC i PSC a l’any 2008. Un avís previ: no m’agradaria que aquest article s’entengui com una crítica a l’anterior govern de Ripoll, sinó com una descripció objectiva dels fets. Els ho comentaré per temàtiques per tal de fer la lectura més amena.

El primer topall que vam haver de superar, i de fet, l’únic que encara resta per desencallar del tot, és la redacció i aprovació del Pla Especial d’Infraestructures Hidràuliques del Ter i del Freser. Un document inexistent durant l’aprovació del POUM de Ripoll tot i que vincula l’urbanisme de la vila a infraestructures que podrien fer inviable el seu futur creixement. La seva redacció ha estat costosa i ha generat conflictes urbanístics importants que ja s’han anat resolent. A dia d’avui, la seva aprovació definitiva depèn només de l’informe favorable de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, doncs la previsió d’un nou traçat ferroviari a l’any 2008 sense el citat informe ha fet que es neguin a qualsevol modificació que no sigui retirar el traçat previst pel POUM  i mantenir l’actual.
Segon topall. El Catàleg de Béns Culturals Protegits. La zona de la Preparación Textil està catalogada en part com a bé cultural d’interès local. Tot i que el mateix POUM planificava un creixement que en feia impossible la seva protecció. Hem hagut de treballar de forma intensa amb el departament de Cultura de la Generalitat per tal de fer-ne una nova protecció, més realista i acurada, que preserva l’interès històric i cultural de l’antiga fàbrica i els tallers. D’aquesta feina n’ha sorgit, i l’ajuntament ja hi està treballant, una revisió de tot el catàleg de béns de la vila.

Seguim amb el departament de Comerç. En el moment de redactar la modificació del POUM en aquest sector vam decidir resoldre una mancança important. La nova zona no estava inclosa en la trama urbana consolidada, fet que en limitava algunes activitats econòmiques importants. Avui en dia, aquest tema queda solucionat amb l’aprovació definitiva de la mateixa modificació.
També els comentaré que hem tingut una col·laboració molt estreta amb el departament d’Urbanisme i l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de tirar endavant aquest sector. De la mateixa forma que amb la propietat, la qual ha mostrat des del primer dia la mateixa il·lusió que l’equip de govern municipal per a desencallar un sector històric de la vila.

Ja a títol més personal, els diré que hem trobat per part de PSC i també del regidor Xavier Fernández, tota la positivitat i constructivitat per desencallar aquesta zona. Amb propostes positives, entenent la situació dificilíssima en la que ens trobem i proposant idees i suggeriments que han estat escoltats per l’equip de govern i que avui, ja es troben en la modificació aprovada.

No ha estat així per part d’ERC. Des del primer moment ha votat en contra de tot desenvolupament en aquest sector. Però això és del tot respectable. Només un incís, el desconeixement, volgut o no, que demostren de l’urbanisme és l’única explicació al nefast Pla General que ens van deixar en herència a l’any 2008. Però tot això els ho explicaré en un proper article.

Per acabar, explicar-los que el desenvolupament de “El Pla” és un mandat del poble de Ripoll, i per tant una tasca que venim desenvolupant fa tres anys amb la màxima exigència. Recordin: fer-ho bé per fer-ho possible. Fer-ho bé per atreure noves inversions privades, fer-ho bé per crear nous llocs de treball, fer-ho bé per potenciar el comerç local, fer-ho bé per crear nous espais lúdics i de convivència, fer-ho bé per millorar la connectivitat entre barris, fer-ho bé per aconseguir nous equipaments públics, fer-ho bé per tenir més terrenys per a habitatge de protecció oficial, en definitiva, fer-ho bé perquè és el que Ripoll ens demana: fer-ho possible.