L’encaix difícil

Per més que el títol ho suposi, no vull parlar de la situació política del moment, ni de l’encontre entre els partits independentistes, ni de la radicalització dels partits constitucionalistes, ni de la confrontació república - monarquia...

 

Res d’això. Vull parlar del problema que tantes i tantes empreses d’arreu del país pateixen per no trobar perfils professionals que s’adaptin a les seves necessitats.

 

La distància entre l’oferta laboral i la qualificació de la mà d’obra disponible és cada dia més gran

 

 

 

 

 

En els diferents fòrums empresarials que tinc l’oportunitat de compartir, sempre acaba sortint la mateixa problemàtica. A uns els falten bons manyans, a d’altres electromecànics per a manteniment, a l’altre un informàtic que conegui les xarxes socials, a l’altre un delineant en 3 D, a altres professionals de pintura industrial, a altres...

 

En poques paraules, falten operaris qualificats, el que abans en dèiem oficials o mestres industrials, i avui es diuen graus professionals, fets a la feina i amb solvència, és a dir, capaços de desenvolupar amb autonomia i èxit una tasca o responsabilitat.

 

I aquests perfils només els promourem si ens preocupem de donar una formació adequada als nostres joves i potser també als no tan joves però que vulguin reciclar-se professionalment o professionalitzar la seva experiència d’anys a la feina.

 

Una formació d’aquesta mena no cal dir que la imaginem mitjançant una estreta vinculació de feina i formació i creiem que les associacions patronals que són les que tenim un contacte estret amb les empreses, que coneixem de primera mà les seves necessitats i expectatives i que tenim una llarga experiència en la formació de treballadors i aturats, estem en les millors condicions de participar activament a procurar aquesta vinculació de feina i formació.

 

En el món laboral els especialistes estan de mica en mica superats per als automatismes i els robots. La indústria 4.0, que s’està albirant, ja deixa entreveure que, progressivament, els llocs de treball van reclamant aquesta qualificació professional que comentava.

 

La distància entre l’oferta laboral de les empreses i la qualificació de la mà d’obra disponible és cada dia més gran i ha arribat el moment de definir polítiques concretes i efectives per a la formació dels joves en aquesta direcció i, també, per al reciclatge efectiu i qualificador dels treballadors en actiu.

 

No badem! La competitivitat de les nostres empreses està en joc, i això no ens ho podem permetre. De cap manera.