Carta dels treballadors i treballadores del Consorci de Benestar Social Ripollès

Avui ens toca als treballadors i treballadores del Consorci de Benestar Social Ripollès explicar les condicions laborals en les quals estem immersos/es.


Suposadament l'empresa pública ha de ser un referent en tots els àmbits. En l'àmbit laboral ha de garantir les condicions laborals idònies per tal que els treballadors/es puguin desenvolupar la seva tasca correctament.


La vostra percepció sovint és la de pensar al ser treballadors/es públics/es gaudim d'un bon sou, d'un bon contracte i més bones condicions... La visualització estereotipada fa que a qualsevol li vingui a la ment: aquest/a sí que està bé!!


Doncs, malauradament esteu equivocats/es. El nostre salari en cap cas es pot comparar al d'altres companys/es de professió, això fa que hi hagi un desgast professional per manca de reconeixement de les tasques que desenvolupem, alguns/es de nosaltres assumim tasques que no ens pertoquen per categoria laboral ni ens són recompensades.


Per nosaltres, treballadors/es del Consorci de Benestar Social del Ripollès aquest desgast ha ocasionat la mobilitat de molts/es companys/es que busquen millors condicions laborals. Aquesta mobilitat no només genera un desgast emocional, sinó que sobretot es tradueix en una pèrdua de qualitat i d'experiència en matèria social i humana del territori.


Les conseqüències que es deriven d'aquesta situació les patim tots i totes, ara bé les persones més afectades són les ateses per serveis socials. Aquestes han de crear un nou vincle de confiança cada vegada que es produeix un canvi de professional referent. D'altra banda, la xarxa de serveis de la Comarca del Ripollès es veu clarament afectada per la constant reconstrucció de la xarxa de treball amb els nous/es professionals que afecta directament a la qualitat dels serveis.


La tensió diària, les càrregues de treball i les condicions laborals que suportem ens estan suposant un esforç físic i mental difícilment assumible, sumant-hi el sou tan baix que tenim en comparació a altres comarques o serveis.


Volem i reivindiquem que es valori la tasca que com a professionals realitzem i per això cal que puguem tenir el salari que ens pertoca i que puguem accedir a unes condicions contractuals adequades davant les circumstàncies per les quals se'ns contracta.